Price for transport

Slovakia

Anywhere in Slovakia Monday - Sunday 8$
Anywhere in Slovakia Holiday 8$

 

 

Czech republic

Anywhere in Czech Republic Monday - Sunday 8$
Prague Monday - Sunday 4$
Prague expres to 60 minutes. Monday - Sunday 6$
Prague feast Monday - Sunday 8$
Czech republic feast Monday - Sunday 12$
Redelivery Monday - Sunday 4$

mix colorful tulips

mix colorful tulips

QUEEN

QUEEN

MADLA

MADLA

FRESH MIX

FRESH MIX
spring

RED ROSES

RED ROSES
pcs ? 0.00 €

WHITE ROSES

WHITE ROSES
pcs ? 0.00 €

CREATE YOUR OWN BOUQUET

CREATE YOUR OWN BOUQUET
pcs ? 0.00 €

RED + YELLOW ROSES

RED + YELLOW ROSES
roses
pcs ? 0.00 €

ANNEALING ROSES

ANNEALING ROSES
pcs ? 0.00 €

RED ROSES + 1 WHITE ROSE

RED ROSES + 1 WHITE ROSE
pcs ? 0.00 €

ORANGE ROSES

ORANGE ROSES
pcs ? 0.00 €

WHITE ROSES + 1 RED ROSE

WHITE ROSES + 1 RED ROSE
roses
pcs ? 0.00 €

BABY

BABY

ALSTROMERIE + FREESIA

ALSTROMERIE + FREESIA

SPRING TULIP MIX

SPRING TULIP MIX

LOVE

LOVE

VANDA

VANDA
BEST

REBECA

REBECA

SMILE

SMILE

ELISE

ELISE

EUSTY

EUSTY

GANA

GANA

TINSY

TINSY

TULIP

TULIP

VINSY

VINSY

BEST

BEST

KOTI

KOTI

ALEXIS

ALEXIS
Favourite

SIDI

SIDI

ORANGINAS

ORANGINAS

ALISA

ALISA

COJIN

COJIN

LEONA

LEONA

BARBIE

BARBIE

GOGI

GOGI

ZARA

ZARA

LISA

LISA

ALICE

ALICE
Favourite

TUTA

TUTA

MIX

MIX

FREZI

FREZI

TAMA

TAMA

TULIPS + FREZIAS

TULIPS + FREZIAS

FREZIAS + SANTINAS

FREZIAS + SANTINAS

RULI

RULI

BABEL

BABEL

ELIZABET

ELIZABET

JULIANA

JULIANA

FLOWER FOR BUNERAL - ORANGE ROSES

FLOWER FOR BUNERAL - ORANGE ROSES

VICTORIE

VICTORIE

KENDYS

KENDYS

NIKOLETA

NIKOLETA

Mix of tulips + Ferrero Rocher 200g

Mix of tulips + Ferrero Rocher 200g

SET WHITE ROSES

SET WHITE ROSES

SET YELLOW ROSES

SET YELLOW ROSES

RED + WHITE ROSES + RAFFAELLO

RED + WHITE ROSES + RAFFAELLO
roses
pcs ? 0.00 €

DAFNE + MERCI

DAFNE + MERCI

WHITE ROSES + RAFFAELLO

WHITE ROSES + RAFFAELLO
pcs ? 0.00 €

SET ANNEALING ROSES

SET ANNEALING ROSES

RED ROSES + BEAR

RED ROSES + BEAR
pcs ? 0.00 €

SET ORANGE ROSES

SET ORANGE ROSES

FRESH MIX + RAFFAELLO 150g

FRESH MIX + RAFFAELLO 150g

RED ROSES + 1 WHITE ROSEC+ SEKT

RED ROSES + 1 WHITE ROSEC+ SEKT

DAFNE + SEKT

DAFNE + SEKT